Your search results

Vergilendirme

by admin on May 27, 2017
Vergilendirme

KKTC’de emlak alım-satımı sırasında ödenmesi gereken vergiler şöyledir:

Stopaj

Satıcı tarafından ödenen bir vergidir. Satıcı kar amacı gütmeyen (amatör) bireysel satıcı ise, yaşamında bir kez olmak üzere, muafiyet hakkını kullanarak stopaj vergisi ödemeyebilir. Bu hak kullanıldıktan sonra yapılacak tüm satışlarda tapu dairesi tarafından onaylanan satış bedeli üzerinden %2,8 oranında stopaj ödemek durumundadır. Kar amacı güden (profesyonel) satıcı ise her satış için tapu dairesi tarafından onaylanan satış bedeli üzerinden %4 vergi öder. Stopaj vergisi satıcı tarafından vergi dairesine ödenir.

KDV (Katma Değer Vergisi)

Satıcı kar amacı gütmeyen (amatör) bireysel satıcı ise KDV ödenmez. Kar amacı güden (profesyonel) satıcı ise %5 KDV’sini devirden önce vergi dairesine öder. KDV’de muafiyet hakkı yoktur. Sözleşme gereği anlaşılması durumunda KDV alıcı tarafından ödenilmektedir.

Tapu Devir Harcı

Alıcı tarafından ödenen bir vergidir. Alıcı kar amacı gütmeyen (amatör) bireysel alıcı ise, yaşamında bir kez olmak üzere, %50 muafiyet hakkını kullanarak daha az devir harcı ödeyebilir. (%6 yerine % 3 vergi oranı uygulanır). Bu hak kullanıldıktan sonra alıcı, yapılacak tüm alışlarda tapu dairesi tarafından onaylanan satış bedeli üzerinden %6 oranında vergi ödemek durumundadır. Kar amacı güden (profesyonel) alıcı ise her alış için tapu dairesi tarafından onaylanan satış bedeli üzerinden %6 oranında vergi öder.

Damga Pulu

Gayrimenkulün satış sözleşmesi ile gerçekleşmesi durumunda ödenen bir vergidir. (Ör: İleri tarihli teslimi olan bir projenden gayrimenkul alınması durumunda). Bu vergi satış sözleşmesinin alıcı ve satıcı tarafından imzalanmasından sonra 21 gün içerisinde vergi dairesine ödenmelidir. %0.5 (binde beş) pul ücreti ödenmesi sonrası ilgili sözleşme Tapu Dairesinde kayıt edilmelidir. Bu kayıt sonrası alıcının mülkiyet hakkı hukuki açıdan da yasallık kazanır.

Share
  • Change Your Currency

  • Advanced Search

    Other Features
  • Mortgage Calculator

Compare